עשרת הדיברות למנהל
מאת איל בדנר, מחבר הספר "תנו לעסקים לחיות", מהנדס תוכנה וניהול תעשייתי
מאת: איל בדנר
עשרת הדיברות הן בעלות ערך ותוקף גם בעסקים שלך וגם אם אתה לא אדם דתי. הן אלו שיעזרו לך להצליח ולשפר את העסק או את המחלקה. משה רבנו כפי שלא הכרתם אותו.

ישנן תיאוריות שונות ומגוונות שבאות להשביח את תורת המינהל העסקי, אבל ישנם כמה כללי יסוד, עשרת הדיברות של המנהל, אם תרצו, שבלי מימושם קשה יהיה לחברה לשגשג וגם לשמור על יחסי-עבודה טובים בתוכה. נא להוציא מחברות ולרשום.

1. אמונה באל אחד שהוציא את ישראל ממצרים - האמן בפעולות אותן אתה עושה

אמונה היא היסוד להצלחת העסק או המחלקה. ישנם כאלה שמתייחסים לאמונה כביטחון עצמי. אדם המאמין בפעולותיו, ביטחונו העצמי יגדל והוא יוכל לבצע את מטלותיו בצורה יעילה יותר. אדם המאמין בפעולותיו יוכל להעביר את ביטחונו העצמי לכפופים לו, דבר שיגרום לביצוע יעיל ונכון יותר של העבודה. לעומת זאת, אדם אשר אינו מאמין בפעולותיו, יגרום לכפופים לו להטיל ספק בתפקודו כבעל הסמכות ובפעולות אותן הם צריכים לבצע. כמו כן, אדם בעל ביטחון עצמי גורם גם למנהליו לסמוך עליו ולתת לו תפקידים ומטלות הדורשים אמון רב.


2. איסור אמונה באלילים ועבודתם ובכלל זה איסור עשיית פסל ותמונה - אל תחשוב שיש אדם טוב ממך, המסוגל לעשות דברים שאינך יכול לעשות

זו אחת ההנחות העיקריות שתסייע לך לבסס את האמונה בעצמך ואת ביטחונך העצמי: לעולם אל תחשוב כי בעל תואר מסוים או בעל מעמד נחשב בחברה יכול לבצע משימה טוב יותר. בהחלט ייתכן כי אדם זה יכול לבצע את הפעולה מהר יותר בזכות ניסיונו, אך גם אתה יכול. אם תקדיש זמן, תשב ותלמד את הנושא לעומק, תיווכח כי זה בהישג ידך. הנחה זו מתבססת על האמונה כי כל בני האדם שווים בהיותם בעלי יכולות ורצון. חלקם הקדישו את זמנם לנושא מסוים ואתה הקדשת את זמנך לנושא אחר. כמובן שישנם בעלי יכולת ביצוע מיוחדת או ראייה של דברים בצורה מהירה יותר, אך אין זה מונע ממך לעשות או לראות את אותם הדברים, רק שעליך להשקיע יותר. וברוחו של אלברט איינשטיין: "הכול יחסי"…

3. איסור על שבועת שווא ונשיאת שם אלוהים לשווא - לעולם אל תגיד על משהו "אני לא יכול" או "אין לי זמן" מבלי שתשקול אותו

אנשים רבים משתמשים במשפטים "שמע, אני לא יכול" או "אין לי זמן". אלו הם משפטים שליליים בכמה מישורים: במישור הפרטי (בינו לבין עצמו), האומר את המשפטים הללו ולאחר מכן אמור לבצע את המשימה, יבצע אותה ללא חשק וללא רצון, דבר הגורם להחלשת האמונה במעשיו. במישור החברתי (בין עובד למעסיק), כאשר הכפופים בחברה שומעים משפט זה, הם רואים לנכון להשתמש בהם בעצמם. לפיכך, כאשר מוטלת עליך משימה או כאשר אתה צריך לבצע מהלך, אמור: "אני אחשוב על כך" או "אדון בזה" גם אם המשימה נראית לך בהתחלה כבלתי אפשרית לביצוע. אולי במחשבה שנייה תוכל לעשות חלק מהמשימה או תפיק תועלות שונות מהרעיון.

4. שמירת השבת וציווי על מנוחה ואיסור כל עבודה - נתינת ימי מנוחה וחופשות לעובדים

שחיקת העובד הינה נושא ידוע ומוכר. ישנם מחקרים רבים המוכיחים כי עובד שנשחק אינו מועיל ולעיתים אף פוגע בצורה לא מודעת בתהליך העבודה. ימי המנוחה וחופשות ניתנים על פי חוק אך אין די בכך, וכמנהלים תפקידנו להיות עם היד על הדופק. בראותנו אדם המגלה סימני שחיקה, עלינו להוציאו לחופשה או לגוון את עבודתו. למשל, לתת לו סמכויות הקשורות לתחום ביצוע אחר או תהליך שונה מן היום-יום הרגיל שלו. אם נדרשת מן העובד פעילות גופנית מרובה ביום-יום הרגיל, הטל עליו משימה הדורשת פעילות מחשבתית, ולהיפך: אם העובד מפעיל את ראשו בדרך כלל, מצא לו משימה שתדרוש ממנו להפעיל את גופו.
5. כיבוד הורים - כבד אנשים בעלי נסיון בעסק ושמע את הצעותיהם

כמנהל, אל תחשוב שאתה מכיר את התהליכים יותר טוב מכולם. אנשי השטח אשר מבצעים את התהליך מדי יום ביומו הם בעלי הידע. הם אלה המכירים את תהליכי העבודה בשטח. הקשב להם ולהערותיהם. תתפלא למשמע הכמות הרבה של הפתרונות המקוריים היכולים לתרום לשיפור תהליכי העבודה.

6. איסור רצח - אל תשמיץ ואל "תלכלך" על עמית לעבודה

רצח אופי הינו אחד הכלים שאדם יכול לעשותם במודע או לא במודע. אתה יכול לשלוט בזה. כאשר אתה מרגיש בשיחה עם עמית לעבודה כי אתה גולש לפרטים אישיים על אדם אחר, הפסק את השיחה ושנה נושא. רצח אופי גורם להיווצרותם של מכשולים המונעים ממך לנהל כראוי את העסק או המחלקה. כאשר אתה משמיץ עמית לעבודה, אתה קובע את אופיו עבורך וגם עבור השותף לשיחה. הדבר גורם ליצירה של דעות קדומות וחוות דעת שלילית כלפי העמית גם אצלך וגם אצל בן-השיח. חוות דעת אלו יכולות לעלות לך ביוקר רב בעתיד.

לדוגמה: בשיחה עם חבר אודות אדם שלישי אתה אומר כי הוא מרושל בעבודתו ואינו עושה אותה כיאות. לא עברו מספר ימים והנה אתה נזקק לשירותיו של העמית אשר היה נושא השיחה. עתה, עליך להיעזר בו למטרה מסוימת שהוא מתמחה בה. כאן יצרת קונפליקט. מצד אחת שותפך לשיחה יודע מה דעתך על העמית ומצד שני אתה צריך לבקש עזרה מאדם שביצעת לו רצח אופי. בדרך כלל, אנו רואים את האנשים אשר רוצחים את אופיים של אנשים אחרים כמרגלים כפולים: "היום אתה מדבר עליו כך ומחר אהיה אני נושא השיחה". הדבר גורם לבן-השיח שלך לחשוד בך ואתה אינך מצטייר כאדם אמין אשר אפשר לבטוח בו.

7. איסור ניאוף עם אשת איש - אל תערב עבודה עם הנאות, ובכללן יחסים רומנטיים


ישנן חברות עסקיות בארצות הברית המחייבות אדם המתקבל לעבודה לחתום על הצהרה להימנע מקשרים רומנטיים עם עובדי החברה במהלך העבודה. זהו מהלך שגוי, מכיוון שאדם המוגבל בחוקים מסוג זה יראה בהם פגיעה בזכויות הפרט וכהצבה של גירוי קבוע. הפתרון הינו ללמוד את ההשלכות והנזקים שקשר כזה יכול לגרום ולנסות להימנע מפיתויים. מנהל אשר יצר קשר רומנטי עם אחת מהכפופות לו, יחשוש ממנה ולא יתפעל אותה בצורה מיטבית.

החשש נגרם ממספר סיבות: האישה יכולה לספר על הקשר ולגרום למבוכה ואי-נעימות, האישה תחשוב שמגיע לה ממך יחס מיוחד יותר מאשר לכולם, במקרה שהאישה תעשה טעויות, יהיה לך קשה להעיר לה כי אתה מקורב אליה נפשית. אתה תחשוש תמיד ממצב שבו היא יכולה להתלונן עליך שהטרדת אותה מינית. ומצד שני: הכפוף אשר ביצע קשר כזה מסתכל על המנהל באופן אישי ואינו יכול לשפוט את מהלכיו בצורה יעילה, ייתכן והוא יראה את המנהל כחייב לו אישית, הוא לא ייתן למנהל כבוד והערכה נאותים המגיעים לו אלא יסתכל עליו כעל בן/בת זוגו.

יחסים בין בני אותו מעמד בחברה פסולים גם הם. גם כאן תקפים הדברים שנכתבו למעלה, אך כאן ישנה בעיה נוספת של יתר שיתוף פעולה בין הדרגים, דבר היכול לגרום למתח בין העמיתים הנוספים. כמו כן, קידום של אחד או אחת מבני הזוג במערכת יגרום לשינוי מאזן הכוחות. דבר זה יגרום לתסכול לבן הזוג שנשאר במשרתו, ולהרהור שני לגבי ניצול מידע וידע שהיא או הוא מסרו לך.

8. איסור גניבה וגזל - אל תנסה להעסיק עובדים מהמתחרים שלך (אלא אם פיטרו אותם)

כיום, בהרבה חברות, בעיקר בתחום ההיי-טק משתמשים במושג גניבת מוחות. פירוש מושג זה הינו שכירת עובד העובד אצל המתחרים שלך על ידי פיתויים ובונוסים מיוחדים שתיתן לו כדי שיעבור אליך. במבט ראשון, התהליך נראה מוצלח. אתה אוסף אליך את הצוות שנראה לך יעיל וטוב. אך במבט שני, אתה גורם לבעיות שעלולות לפנות כלפיך ולפגוע בך. למשל, בפעולתך אתה נותן לגיטימציה לפעול בצורה דומה גם למתחרים שלך (אם לו מותר אז גם לי). תופעה זו גורמת לביקוש כוח-אדם בפרופורציות לא נכונות: משכורת העובד תגדל, והעובד אשר אתה משלם לו משכורת גבוהה, לא תמיד יהיה שווה את שכרו.

עובד אשר עבר ממקום עבודה אחד למקום עבודה שני מרצונו ומבלי שפוטר, תמורת הטבות כספיות, יכול עדיין לחוש לויאליות או אשמה כלפי מקום עבודתו הקודם שהוא המתחרה שלך, וייתכן שיראה את פעולותיו הנוכחיות אצלך כמו מסירה שאינה כשרה לחלוטין של ידע ותהליכי עבודה עבור הטבות כספיות או חמדנות. הלך רוח זה יכול לגרום לקונפליקט בלתי רצוי ולהרגשה של אי-שייכות ופקפוק. רגשות אלו יגרמו לניצול לקוי של העובד ואפילו לאפשרות בלתי מודעת של פגיעה בעסק.

9. איסור עדות שקר - אל תבטיח לעובדיך או לממונים עליך הבטחות שלא תוכל לעמוד בהן

כדי להיות מנהל יעיל, אתה צריך לגרום לכך שאנשים יידעו שהמילה שלך "שווה זהב". לפיכך, הבטחות לכפופים שלך או למנהליך אשר לא יבוצעו או יבוצעו בחלקן, יפגעו בשמך הטוב, כנאמר: עדיף שם טוב משמן טוב. אדם אשר מבטיח הבטחות ואינו מקיים אותן מצטייר כאדם לא אמין אשר אי אפשר לסמוך אליו. מצדם של הכפופים דבר זה יתפרש ש"אין עם מי לדבר", דבר שגורם לחוסר הזדהות איתך ועם המערכת וירידה במוטיבציה שלהם. מצד ההנהלה יראו אותך כאדם שאינו מסוגל לעמוד במשימות ויחשבו פעמיים האם לספק לך משימה חדשה.

10. איסור לחמוד את דברי הזולת - אל תסתכל על המשכורות או ההטבות שמקבלים במקומות אחרים

חמדנות הינה החטא שבגללו גורשו חווה ואדם מגן עדן. מנהל יעיל צריך ליצור הזדהות מלאה עם הפירמה בה הוא עובד ועם תפקידו. החמדנות תגרום לך לערער את ההזדהות בשני מקרים: כאשר אתה מקבל משכורת גבוהה יותר מעמית למקצוע אתה תראה בזה הצלחה אישית. הצלחה זו יכולה לגרום לך לעודף ביטחון עצמי (משלמים לי יותר = אני שווה יותר = אני טוב יותר). עם ביטחון עודף זה אתה פוגע באחת התכונות החשובות של מנהל טוב: יכולת ההקשבה ובחינת מצבים. אדם שביטחונו בשמיים אינו יכול להקשיב לדעות של אנשים אחרים, אינו יכול לקבל ביקורת בונה ורואה את עצמו כצודק בכל מעשיו.

לעומת זאת, כאשר אדם מקבל משכורת נמוכה יותר מעמיתיו למקצוע, הוא רואה עצמו כמנוצל על ידי מעסיקיו או שהעסק אותו הוא מפעיל אינו שווה את המאמץ. תופעה זו גורמת לירידה במוטיבציה, לחוסר הזדהות, פגיעה עצמית בביטחון האישי שלך ופגיעה באמונה ובמעשיך. הבה לא נשכח את המשפט: "הדשא של השכן תמיד ירוק יותר".
כל ערוצי התוכן
תרבותצרכנות
אקטואליהספורט
חברהביקורת
עשרת ה...תמונת השבוע
יחסים

עוד בעשרת ה...
עשרת הדברים הגרועים ביותר שקרו במוסיקה
כמו בכל תחום גם אם אנחנו כל כך אוהבים מוסיקה, יש דברים שהיינו מעדיפים למחות מעל פני האדמה
(תמיר מואב)
להמשך הכתבה
 
עשרת הסרטים הישראליים הכי טובים שיש
אז מה הסרט הישראלי הכי טוב שיש? מי הבמאי הכי מוערך? והאם גבעת חלפון אינה עונה הוא באמת סרטם הטוב ביותר של שלישיית הגשש?
( )
להמשך הכתבה
 
עשרת הדיסקים שלא כדאי לשמוע כשאתם בדיכאון
מרגישים עצובים, בודדים, גלמודים? חושבים שהעולם קורס עליכם? אם אתם רוצים ללבות את זה, להלן רשימת 10 הדיסקים הכי מדכאים בעולם
( )
להמשך הכתבה
 
עשרת הדברים שחייבים להתרחש בכל סדר פסח
דניאל רודשטיין בילה עוד ליל סדר כהלכה בבית המשפחה המורחבת בבאר-שבע. לפניכם סיכום בעשר נקודות עיקריות.
(דניאל רודשטיין)
להמשך הכתבה
 
עשרת הדברים שנהגים ישראליים לא יכולים שלא לעשות
קשה להיות נהג בישראל. באמת קשה. לפניכם מקבץ עבירות קלות וקשות שבטח כולכם נתקלתם בהן.
(דניאל רודשטיין)
להמשך הכתבה
 
עשרת העובדות והציטוטים המשעשעים ביותר בנוגע לסקס
איליה כהן, אדם בעל מוח חולה סקס, פורש לפניכם מספר הגיגים שחלפו בראשו כשחשב על הנושא. כשהתעייף, הוסיף ציטוטים להנאתכם
(איליה כהן)
להמשך הכתבה
 
 

ציון כתבה ממוצע: 3.43     אוקטובר 2006
דרג כתבה:
תגובות הגולשים
חזרה למדור