תנאי שימוש
מערכת חוצפה נותנת במה לגולשים מכל העולם לכתוב כתבות ולפרסם אותן באתר. הכתבות בשום אופן אינן מייצגות את השקפת עולמה או את אמונתה של מערכת חוצפה.

המערכת אינה אחראית לתוכן הנכתב בכתבות ואינה אחראית לכותבים עצמם.

המערכת שומרת לה זכות לערוך את הכתבות או למחוק מהן קטעים מסוימים בכל עת.
לא תפורסמנה כתבות שמוציאות לשון הרע, מכילות גידופים, מילות גנאי ותוכן פורנוגראפי, גזעני או כזה שעלול לפגוע ברגשות הגולשים באתר. לא יפורסמו כתבות שזכויות הקניין אינן שייכות לשולח.

מערכת התגובות של חוצפה הינה דינאמית ופתוחה לקהל הרחב. חוצפה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לכותב באתר או לרכושו בעקבות תגובות שונות או בעקבות שימוש בתכנים של חוצפה.
הגולש מתחייב שכל החומרים שהוא מפרסם באתר (תמונות, טקסטים וכדומה) שייכים לו מבחינת זכויות היוצרים ושהוא אינו מתחזה לאדם אחר.

כל זכויות המאמרים שמורות למערכת חוצפה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי חומרים שפורסמו באתר, כולל קבצים, תמונות או חומרים גראפיים ללא אישור בכתב מבעלי האתר.

חוצפה אינה אחראית למידע מקצועי, רפואי או מדעי שמפרסמים גולשים באתר. חוצפה אינה אחראית לנזקים שייגרמו לגולשים בעקבות יישום המלצות שייכתבו על ידי גולשים באתר.

חוצפה לא תמסור פרטים אישיים של הגולשים באתר, למעט מקרים של צעדים משפטיים או צו משפטי המורה לה לעשות כן. חוצפה שומרת את הזכות לעשות שימוש בפרטיך האישיים לצורך התאמת האתר לטעמם של הגולשים.

כל אחריות משפטית לתוכן של הכתבה מוטלת על כתפיו של כותב הכתבה בלבד.

הפרת תנאי הגלישה מצד הגולש תחייב אותו לשאת במחיר של אבדן רווח או של הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת התנאים.